Members


Search Results: เส้นประธานสิบ

ณัฐปราชญ์คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทยยุคใหม่ ความก้าวหน้าของการรักษาด้วยหลักเส้นประธานสิบ

Published: Sep 5, 2010 by admin Filed under: Gossip & Rumors News
ในปัจจุบันแม้วิทยาการสมัยใหม่จะมีบทบาทสำคัญที่ทำให้การรักษา พยาบาลสามารถรับมือกับโรคใหม่ๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่แม้กระนั้นก็ยังมีอีกหลายอาการที่การแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดยังไม่สามารถ อธิบายได้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร ซึ่งหากคุณมีอาการเหล่านี้  ไข้หวัดอ่อนเพลีย ท้องผูกเป็นประจำ ท้องอืด ท้องเฟ้อ นอนไม่หลับ ปวดศรีษะรุนแรง ไมเกรน หอบหืด ภูมิแพ้   การปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดข้อศอก ข้อมือ ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดข้อ ฯลฯ แล้วไปรักษาที่ไหนก็ยังไม่หาย บางทีที่นี่อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาอยู่  

Even today modern science is important that the treatment can  deal with new diseases in time and more quickly. nevertheless still have many symptoms that the doctors are not able to edge explained  why that happened. However, if you have these symptoms: Flu  fatigue, constipation regularly, flatulence, insomnia,  migraine, severe allergic, asthma, relieve muscle and joint pain, neck pain,  shoulder pain, elbow pain, wrist pain, knee pain , etc,  and then back to treat, but is not lost . Perhaps this might be the answer you  are looking for


ที่ ณัฐปราชญ์คลินิกจะเน้นการรักษาด้วยยาแผนโบราณและการนวดกดจุดตามแนวเส้น ประธานสิบ ซึ่งว่ากันว่าเป็นศาสตร์แห่งการรักษาที่ดีที่สุดแขนงหนึ่งของสาขาวิชาแพทย์ ตะวันออกเลยทีเดียว คำว่า คลินิกแพทย์แผนไทย ฟังแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าดูโบราณ แต่ที่นี่ไม่ใช่คลินิกแพทย์แผนไทยทั่วไปที่คุณรู้จักอย่างแน่นอน เพราะนอกเหนือจากที่นี่จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยใช้ในการรักษาและเก็บ ข้อมูลของคนไข้เอาไว้แล้ว ที่นี่ยังได้มีการปรับปรุงในเรื่องของยาสมุนไพรให้มีความทันสมัยมากขึ้น อาทิ การบรรจุลงในแคปซูลเพื่อให้ทานสะดวกและทานได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงคุณค่าของยาสมุนไพรเอาไว้ภายใน 

 

เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานศาสตร์ทาง วิชาแพทย์ตะวันออกหลายๆแขนง ตั้งแต่ การรักษาที่ใช้ยาสมุนไพรร่วมกับการรักษาอย่าง การนวดกดจุดตามแนวเส้นประธานสิบ การรักษาตามตำหรับยาจากศิลาจารึกวัดโพธิ์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์และตำราแพทย์โบราณอื่นๆ เต็มรูปแบบ  ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยเท่า นั้น

สำหรับการขอสัมภาษณ์คุณหมอเอ เราต้องมาที่ณัฐปราชญ์คลินิกแพทย์แผนไทยนี้ถึงสองครั้ง ครั้งแรกที่มา ปรากฏว่าเราเข้าไปในคลินิกไม่ได้ เพราะคนไข้ที่มาขอคำปรึกษาและรักษานั้นอยู่กันจนเต็มคลินิก ทำให้เราต้องล้มเลิกการขอสัมภาษณ์ไปก่อน ครั้งที่สองเราจึงขอนัดกับคุณหมออีกครั้ง แต่ครั้งนี้เราต้องมารอก่อนคลินิกเปิด เพื่อที่คุณหมอจะได้ว่างเพียงพอที่จะให้ความรู้กับเราอย่างเต็มที่ แต่กระนั้น แม้จะเป็นเวลาสั้นๆ แต่ก็มีคนไข้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆ จนการสัมภาษณ์ของเราต้องเลื่อนจากนั่งสัมภาษณ์แบบปกติที่โต๊ะทำงาน เข้าไปในห้องตรวจ จนในที่สุดไปสัมภาษณ์กันที่ข้างเตียงคนไข้ โดยคุณหมอเอได้ให้ความรู้ไปในระหว่างทำการรักษาไปด้วย

or Interviewing  doctor A, we need to go to Thai Traditional Medicine Clinic for the second time.  The first time, we could not get into  the clinic, because the clinic was full with patients, as they came for the advice  and treat. We need to cancel our first appointment. Second time, we make an appointment with doctor A again, but  this time we have to wait before  the clinic opened. So that doctor A will have more time for us with full  knowledge, but nonetheless, even for a short time. It has many patients come to see him. So, we  must move from  sitting at the working desk to be into the examination room beside  the patient  bed. And of course doctor A gave us much knowledge while you treat his patient.

 

ยิ่งสายปริมาณคนไข้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเราต้องให้ทีมงานของเราไปนั่งที่เค้าท์เตอร์เพื่อคอยรับคิวแทนคุณหมอ ในระหว่างที่คุณหมอให้สัมภาษณ์ โดยคนไข้หลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยทีเดียว

สำหรับคนที่โตมาในยุคของ เด็กรุ่นใหม่  เมื่อพูดถึงศาสตร์อะไรต่างๆของไทย ต่างรู้สึกว่าเป็นเรื่องล้าสมัย ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เป็นสากล แต่สำหรับปรากฏการณ์นี้ เราเชื่อแล้วว่า ศาสตร์แห่งการรักษาของไทย เช่น การกดเส้นประธานสิบ ของณัฐปราชญ์คลินิกนั้น ช่วยรักษาอาการต่างๆได้จริงๆ 

More and more patient came  to see the doctor at the clinic, so we must move our team  to sit at the counter for waiting queue. During the interviewing doctor A, we  saw many patients from many provinces. For the new  generation people, when we talk about various sciences in Thailand, we felt it was outdated, Faithless or non- international. But for this  treatment, we believe that, Studies of treatment, such as the Thai pressing on  the nerve, Natphald Thai Traditional Medicine Clinic can really cure.

เมื่อพูดถึงการรักษาในส่วนของแพทย์ทางเลือกนั้น ในแต่ละประเทศต่าง ล้วนต่างมีศาสตร์ของการรักษาที่แตกต่างกันออกไป ที่เรารู้จักกันดีนั้น เช่น ประเทศจีน-การฝังเข็ม อินเดียก็จะเป็นในส่วนของอายุรเวชเป็นต้น

When we  talk about medical treatment in the alternative, different countries they are all different  in treatment way such as China in Acupuncture and India in pathology etc.

สำหรับของประเทศไทยนั้น ก็มีหลายศาสตร์ที่เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก แต่สำหรับณัฐปราชญ์คลินิกแพทย์แผนไทยนั้น โด่งดังในเรื่องของการรักษาตามหลักของเส้นประธานสิบ และนี่เป็นครั้งแรกของเราที่ได้ยินชื่อศาสตร์แห่งการรักษา ที่ชื่อ เส้นประธานสิบนี้  

คำว่า เส้นประธาน นั้นคือ เส้นซึ่งเป็นหลักสำคัญของวิชาการนวดไทย โดยมีความเชื่อกันว่าในร่างกายของคนเรา มีเส้นอยู่ในร่างกายถึง 2,700 เส้น แต่ที่เป็นเส้นประธานแห่งเส้นทั้งปวงมีเพียง 10 เส้นเท่านั้น โดยเส้นประธานนั้นมีความสำคัญ ต่อการบำบัดรักษาโรค เพราะเป็นโครงสร้างที่สามารถใช้อธิบายถึงความเป็นปกติสุขและความผิดปกติของ ร่างกายได้ โดยเฉพาะความผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดขัดหรือการกำเริบของลม จึงสามารถนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกติ นั้นว่ามีความสัมพันธ์กับเส้นประธานใด ซึ่งเส้นประธานสิบแต่ละเส้น มีคุณลักษณะ เป็นเส้นที่สำคัญ กับระบบอวัยวะภายในร่างกาย ตามแต่ส่วนสัมพันธ์ของแต่ละเส้น จึงทำให้สามารถกำหนดวิธีการรักษาที่สอดคล้องสัมพันธ์กับเส้นประธานนั้นได้ อย่างมีหลักการ

The word of Sen Pratan is a main line of Thai message.  The belief that there are 72,000 lines in  human body, but the Sen Pratan is the main line of all lines which are only 10 lines. This line is very importance to treatment, as it  is a  structure that can be used to describe the normal health and disorders of the body. Specific disorders that are caused by inadequate or  recurrence of the wind, which can be used in diagnosis for  the cause of the disorder. In each main line, there is specific character

ด้วยเหตุนี้เมื่อคนไข้เข้ามายังคลินิก สิ่งแรกที่ทำคือการวินิจฉัยโรค นอกเหนือจากประสบการณ์ของคุณหมอ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเส้นประธานสิบแล้ว ที่นี่ได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ร่วมในการวินิจฉัย และการเก็บข้อมูลต่างๆของคนไข้ ทำให้มีการรักษาและการวินิจฉัยอาการมีความแม่นยำมากยิ่ง ขึ้น

Thus, when patients come to the clinic, the first thing to do is to diagnose. In addition  to experience of the doctor in ten main lines, here use the computer system to involve in the decision and keep the  patient’s information.

หลักการนวดกดจุดตามแนวเส้นประธานสิบ คือ ต้องไม่นวดกดในตำแหน่งที่มีอาการ ใช้ตำแหน่งที่ห่างออกไปในการบำบัด การกดนวดไม่ใช้ความรุนแรง การกดต้องไม่ร้อนวูบ (หลอดเลือด)ไม่ชาเหมือนไฟช็อต มดไต่ (เส้นประสาท)จะกดที่ร่องของกล้ามเนื้อต้องวินิจฉัยตามสมมุติฐานของโรค ก่อน

ใน ส่วนของการรักษานั้น หลังการวินิจฉัย คุณหมอได้ใช้มือกดลงไปตามจุดต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยนั้นๆ โดยคุณหมออธิบายให้เราฟังว่า การที่ร่างกายเจ็บป่วย ไม่สบายนั้น หลายครั้งเกิดจาก การติดขัดหรือการกำเริบของลมที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย การรักษาโดยการกดจุดโดยใช้หลักของเส้นประธานสิบนั้น จะเป็นเหมือนการช่วยกรุยทางให้เส้นทางที่ติดขัดนั้นปลอดโปร่ง เมื่อลมไหลเวียนเป็นปกติ ร่างกายจะคืนสู่สมดุลและอาการต่างๆก็จะทุเลาและหายไปในที่สุด

In term  of the treatment, after diagnosis doctor A use his hand press down to the various spots, which relate to  illnesses such the doctor explained to us. The physical illness is often sick  due. Inadequate or recurrence of the air circulating in the body. Treatment by  the press with the main line of the ten main lines, would be like to help pave  the way for a smooth path is clear. When air flow is normal. Body will return  to balance and mitigate the symptoms  will disappear, and eventually

   

 


 

  ทีมงานเราลองเลียนแบบคุณหมอโดยการกดตามจุดที่คุณหมอกด ก็ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอันใด แต่คุณป้าซึ่งมีอาการปวดเข่าซึ่งคุณหมอกำลังรักษาอยู่นั้น กลับมีสีหน้าผ่อนคลายลง ต่างจากสีหน้าที่เราเห็นตอนเข้ามาในคลินิกครั้งแรก สงสัยว่านี่คือความแตกต่างของมือสมัครเล่นกับผู้เชี่ยวชาญ คุณป้าเล่าให้เราฟังว่า ในระหว่างที่คุณหมอกดลงไปนั้น ไม่เจ็บเลย และพบว่าเกิดความรู้สึกแล่นไปตามทิศทางจากที่คุณหมอกดไปยังจุดที่ปวดและทำ ให้อาการปวดทุเลาลง เราสังเกตว่าจากตอนแรกที่คุณป้าเหยียดขาตรงไม่ค่อยได้ หลังการรักษากลับเหยียดตรงได้ดีขึ้น

Our  team tried to do like the Doctor by pressing on the knee pain spot that doctor  has mention. We think the patient did not feel any change. By the way her face  is relaxed. The patient tells us that while the doctor was pressing on the  spot, she’s not hurt. Moreover she feel that the feeling to around the knee. Which  help her to release the pain.
สำหรับยาที่ใช้รักษาโรคนั้น แน่นอนที่สุดว่าต้องเป็นยาแผนไทย เพียงแต่อยู่ในรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นคืออยู่ในแคปซูล ทำให้ทานง่าย และพกพาสะดวก นอกจากนี้คนไข้ทุกคนยังได้เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณหมอไว้สำหรับปรึกษา เรื่องของอาการต่างๆหลังการรักษาด้วย เรียกว่าเตรียมพร้อมไว้เสร็จสรรพสมกับเป็นคุณหมอแพทย์แผนไทย สมัยใหม่จริงๆ

For  the drug treatment of diseases, of course, they must be Thai traditional medicine. But the look is  more modern in the capsule and allows you easily. All patients have the doctor’s  phone number for discussing about their symptoms after treatment.

 

เรา ถามคุณหมอว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้มั่นใจและต้องเดินทางมารักษากับคุณหมอถึงโคราช ทั้งๆที่มีโรงพยาบาลสมัยใหม่มากมายกว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่ “ผมคิดว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์และการมีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมารองรับ อย่างคลินิกเรามีใบประกอบโรคศิลป์ซึ่งได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ผมว่าที่คนเชื่อมั่นจริงๆ น่าจะเป็นจากคำพูดของคนที่มารักษาแล้วหายแล้วไปพูดกันต่อๆ มากกว่า นี่แหละที่ทำให้คนไข้มั่นใจ” คุณหมอเอยิ้ม “แต่เรื่องอย่างนี้ คุณต้องพิสูจน์เอง”

นั่นสิ ต่อให้คนเป็นร้อยเป็นพันพูด คุณก็ยังไม่ควรเชื่อ

จนกว่าจะได้พิสูจน์เอง  

 

We  asked the doctor that why patient believe in you and go to see you in Korat? Even  there are many modern hospitals  around Thailand. He said that "I think it is a experience and a reliable agency to support. We have  licensed a clinical disease which has certified correctly by the Ministry of  Health. But I think people really believe.

Would be the word of people to  tell anyone.

ณัฐปราชญ์

คลินิกแพทย์แผนไทย

รักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง  การปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ  ไข้หวัดอ่อนเพลีย ท้องผูกเป็นประจำ ท้องอืด ท้องเฟ้อ นอนไม่หลับ ปวดศีรษะรุนแรง ไมเกรน ปวดประจำเดือน ฯลฯ ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคตับ โรคปอด โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเกี่ยวกับเลือด หอบหืด ภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับเต้านมและมดลูก ฝีต่างๆ แผลเรื้อรัง ฯลฯ การปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดข้อศอก ข้อมือ ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดข้อ อัมพฤกษ์ อัมพาต การบาดเจ็บของนักกีฬา ฯลฯ รักษาด้วยยาสมุนไพรและการกดนวดตามแนวเส้นประธานสิบ

โดยคุณหมอเอ ณัฐปราชญ์  หาบุญมี

-          ปริญญาแพทย์แผนตะวันออก เกียรตินิยม ม.รังสิต

-          ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย (ผท..,พท..,พท.., พท..)

-          อาจารย์พิเศษประจำคณะแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต


ปรึกษาฟรีและนัดเวลา 081-8604377

ตั้งอยู่ที่ 288 ถนนยมราช (ติดร้านอาหารระเบียงป่า) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ดู ณัฐปราชญ์คลินิกแพทย์แผนไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
Page 1 of 1